نام : ابراهیم
نام خانوادگی : ابراهیمی
تاریخ تولد :
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : عضو هیئت علمی با مرتبه دانشیاری گروه آموزشی الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشگاه اراک – دانشکده علوم انسانی می باشند. از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۶۷ در حوزه ی علمیه ی قم، دروس مقدمات، سطح، سطح عالی و درس خارج فقه (از محضر آیت الله منتظری وآیت الله بهجت وآیت الله تبریری) و درس خارج اصول (از محضر آیت الله وحید خراسانی وآیت الله فاضل لنکرانی وآیت الله مکارم شیرازی) گذراندند. و در خلال همان سالها دروس فلسفه ازقبیل بدایة الحکمه و نهایة الحکمه (از محضر آیت الله مصباح)، منظومه سبزواری (از محضر آیت الله انصاری)، اشارات ابن سینا (از محضر آیت الله حسن زاده آملی) و اسفار اربعه ملاصدرای شیرازی (جلد اول و ششم) و درس تفسیر قرآن کریم (از محضر آیت الله جوادی املی و آیت الله مشکینی) و درس رجال (از محضر آیت الله زنجانی) گذراندند. کارشناسی ارشد فقه واصول (جهت اخذ مرتبه مربی پس از تائید هیئت داوران خبرگان منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی) را از وزارت علوم تحقیقات وفناوری و دکتری فقه واصول (جهت ارتقاء به مرتبه استادیاری ) با معرفی معاون وزیر ورئیس مرکزهیاتهای امنا وهیاتهای ممیزه مرکزی وزارت علوم تحقیقات وفناوری به دانشگاه تهران (دانشکده الهیات ومعارف اسلامی) دریافت کردند.
Footer