عنوان : بررسی آیات متشابه از منظر علامه طباطبائی و زمخشری

شماره سند :
سال انتشار : 1394
مشخصات ظاهری : ۱۳۴ ص.
مکان : ایران اراک

زبان : فارسی
تعداد صفحات : 134
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
دانشگاه : دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اشخاص مرتبط
استاد رهنما
استاد مشاور
دانشجو
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer