عنوان : بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

شماره سند :
سال انتشار : 1397
مشخصات ظاهری : ۱۷ ص.
زبان : فارسی
شماره نشریه : 7
موضوع نشریه : علوم قرآن و حدیث
نام نشریه : پژوهش های تفسیر تطبیقی
شماره صفحات : 205 تا 221
تعداد صفحات : 17
اشخاص مرتبط
نویسنده
نویسنده
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer