عنوان : هرمنوتیک و تأویل از نگاه علامه طباطبایی و مارتین هایدگر

شماره سند : 218 . A
سال انتشار : 1385
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : 46
موضوع نشریه : فلسفه، کلام و عرفان
نام نشریه : خردنامه صدرا
شماره صفحات : 73-80
تعداد صفحات : 8
اشخاص مرتبط
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer