نام : رضاعلی
نام خانوادگی : نوروزی
تاریخ تولد : 1353
تاریخ فوت :
جنسیت : مرد
توضیحات : رضاعلی نوروزی سال 1353 در یکی از محروم‌ترین روستاهای شهرستان فریدن در خانواده‌ای مومن پای به عرصه حیات گذاشت و دوران کودکی خود را تا پایان تحصیلات راهنمایی در این روستا گذراند. خانواده‌اش از سال 1370 به شهرستان برخوار و میمه مهاجرت کردند. وی در سال 72 با اخذ مدرک دیپلم، به عنوان معلم همان روستاهای سرد و پربرف مشغول به کار گردید و توانست همزمان با تدریس، مدرک کارشناسی خود را اخذ نماید. او در سال 1376 از شهرستان فریدن به شهرستان برخوار و میمه منتقل گردید و همزمان به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش پذیرفته شد. در این مقطع رتبه اول دانشگاه اصفهان را در رشته خویش کسب نمود و از کتاب ترجمه شده توسط نامبرده با عنوان بچه‌های فیلسوف در سطح کشور تقدیر به عمل آمد. رضاعلی نوروزی در سال 1382 در مقطع دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس تهران پذیرفته شد و به عنوان استاد به دانشگاه اصفهان راه یافت و تدریس در دانشگاه‌های مختلف پیام نور از جمله شاهین‌شهر و دولت‌آباد برخوار و دانشکده معارف اسلامی اصفهان را پذیرفت. وی همچنین عضو شورای آموزشی دانشگاه پیام نور دولت‌‌آباد و مدرس پژوهشکده تخصصی مهدویت (موسسه آینده روشن) قم گردید. دکتر نوروزی در عین حال به عنوان مدیر تیم کارشناسی فرهنگسرای خانواده‌ی شهرداری اصفهان، عضو شورای برنامه‌ریزی امور تربیتی آموزش و پرورش استان اصفهان و رئیس کمیته جوانان شهرستان برخوار و میمه فعالیت نموده و یکی از بنیانگذاران “موسسه خیریه مهر” اصفهان است. دکتر نوروزی در شهریور ماه 1388 به عنوان مدیر کل فرهنگی دانشگاه اصفهان منصوب شد.
:: فهرست عملکرد : رضاعلی نوروزی
عنوان نوشته شماره سند نوع نوشته نوع فعالیت
ویژگی های تعلیم و تربیت مبتنی بر علم حضوری در نظر علامه طباطبایی 616 . A مقاله نویسنده
انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی 562. A مقاله نویسنده
ویژگی های برنامه درسی با تاکید بر نظر علامه طباطبائی 618 . A مقاله نویسنده
تربیت اجتماعی از دیدگاه فردگرایان و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی 76. A مقاله نویسنده
هستی شناسی از دیدگاه علامه طباطبایی و آثار و نتایج تربیتی آن 632 . A مقاله نویسنده
انسان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و مبانی تربیتی 104 . A مقاله نویسنده
جامعه در تفسیر المیزان و دلالتهای آن برای تربیت اجتماعی 625 . A مقاله نویسنده
خدا در اندیشه علامه طباطبایی (ره) و دلالت های آن برای اهداف تعلیم و تربیت 655 . J بریده متون نویسنده
شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت های تربیتی آن مقاله نویسنده
تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی شأن اجتماعی انسان و دلالت های آن در برنامه ی درسی تربیت اجتماعی مقاله نویسنده
تبیین ایمان به حیات پس از مرگ و دلالت های تربیتی آن در دیدگاه علامه طباطبایی(ره) پایان نامه استاد رهنما
Footer