عنوان : انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی

شماره سند : 562. A
سال انتشار : 1391
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : 14
موضوع نشریه : علوم تربیتی
نام نشریه : دوفصلنامه تربیت اسلامی
شماره صفحات : 165-188
تعداد صفحات : 24
اشخاص مرتبط
نویسنده
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer