عنوان : ویژگی های برنامه درسی با تاکید بر نظر علامه طباطبائی

شماره سند : 618 . A
سال انتشار : 1390
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : 160
موضوع نشریه : ادیان و عرفان
نام نشریه : معرفت
شماره صفحات : 161-173
تعداد صفحات : 13
اشخاص مرتبط
نویسنده
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer