عنوان : ویژگی های تعلیم و تربیت مبتنی بر علم حضوری در نظر علامه طباطبایی

شماره سند : 616 . A
سال انتشار : 1390
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : 5
موضوع نشریه : علوم تربیتی
نام نشریه : اسلام و پژوهش های تربیتی
شماره صفحات : 27-52
تعداد صفحات : 26
اشخاص مرتبط
نویسنده
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer