عنوان : نظریۀ ادراکات اعتباری و نتایج علمی و عملی آن

شماره سند : 453 . A
سال انتشار : 1387
مشخصات ظاهری :
زبان : فارسی
شماره نشریه : 205
موضوع نشریه : زبان و ادبیات
نام نشریه : دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز
شماره صفحات : 125-157
تعداد صفحات : 33
اشخاص مرتبط
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer