عنوان : بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا در الهیات کالوینی و الهیات اسلامی (با تکیه برآراء جان کالوین و علامه طباطبایی)

شماره سند :
سال انتشار : 1392
مشخصات ظاهری :
مکان : ایران

زبان : فارسی
شماره نشریه : 30
موضوع نشریه : علمی-پژوهشی
نام نشریه : انسان پژوهی دینی
شماره صفحات : 69 - 87
تعداد صفحات : 19
درباره علامه : است
اشخاص مرتبط
نویسنده
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer