عنوان : اسماء و صفات الهی در قران کریم در پرتو استعاره مفهومی

شماره سند :
سال انتشار : 1397
مشخصات ظاهری : ۲۲ ص.
زبان : فارسی
شماره نشریه : 23
موضوع نشریه : علوم قرآن و حدیث
نام نشریه : پژوهش نامه قرآن و حدیث
شماره صفحات : 147 تا 168
تعداد صفحات : 22
اشخاص مرتبط
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer