عنوان : حجیت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید به روایات عرض در تفسیر تسنیم

شماره سند :
سال انتشار : 1394
مشخصات ظاهری : ۲۲ ص.
زبان : فارسی
دوره انتشار : سال چهل و هشتم
شماره نشریه : 1
موضوع نشریه : علوم قرآن و حدیث
نام نشریه : پژوهش های قرآن و حدیث
شماره صفحات : 111 تا 132
تعداد صفحات : 22
اشخاص مرتبط
نویسنده
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer