عنوان : نقد انسان شناسی در عرفان های جدید( با تاکید بر آراء کارلوس کاستاندا و پائولو کوئلیو) بر مبنای انسان شناسی علامه طباطبایی

شماره سند :
سال انتشار : 1392
مشخصات ظاهری :
مکان : ایران

زبان : فارسی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم انسانی
دانشگاه : دانشگاه زنجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اشخاص مرتبط
استاد رهنما
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer