عنوان : تحلیل تطبیقی قاعده ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیر « المیزان » و « التحریر و التنویر»

شماره سند :
سال انتشار : 1397
مشخصات ظاهری : ۲۸ ص.
زبان : فارسی
شماره نشریه : 27
موضوع نشریه : علوم قرآن و حدیث
نام نشریه : آموزه های قرآنی
شماره صفحات : 3 تا 30
تعداد صفحات : 28
اشخاص مرتبط
درج نظر
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
متن نظر :
تصویر امنیتی :
Footer